ZDRAVJE

 

DOPOLNILNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške doplačil k zdravstvenim storitvam, ki jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti.

Višina doplačila, ki ga krije Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je opredeljena v 23. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Če poenostavimo: Dopolnilno zdravstveno zavarovanje poskrbi za "doplačilo" zdravstvene storitve, za katero bi sicer morali doplačati iz lastnega žepa.

Za lažje razumevanje navajamo primer, če ne bi imeli sklenjenega Dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bi vam za fasetirano prevleko zoba pri zobozdravniku zaračunali doplačilo v višini 90 odstotkov, to je cca. 120 €.

 

NADSTANDARDNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA

Z zavarovanjem Specialisti in zdravila in zavarovanjem Specialisti Plus in zdravila, boste deležni hitrega zdravljenja in diagnostičnih preiskav, stroške specialističnih storitev in zdravil pa vam krije zavarovalnica.

S sklenitvijo zdravstvenega zavarovanja Težke bolezni in operacije boste lažje prebrodili trenutke negotovosti, če vas doleti huda bolezen (rak, srčni infarkt, možganska kap ...) ali operacija. Zavarovanje zagotavlja takojšnje denarno izplačilo ob nastanku težje bolezni, po opravljeni operaciji v bolnišnici ali v primeru smrti.