AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA

 

AVTOMOBILSKA ODGOVORNOST

Po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu morajo biti vsa vozila obvezno zavarovana z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO). To zavarovanje velja tako v Sloveniji, pa tudi v vseh drugih državah. Ob morebitni nezgodi, ki ste jo povzročili s svojim vozilom, bo iz vašega obveznega avtomobilskega zavarovanja krita premoženjska in nepremoženjska škoda oškodovancu.

 

AVTOMOBILSKI KASKO

Če svoj avto kasko zavarujete, bo vaše vozilo zavarovano vozilo za škodo, nastalo zaradi prometne nesreče, delovanja naravnih sil, požara, zlonamernih (objestnih) dejanj tretjih oseb, tatvine vozila ter poškodovanje vozila zaradi drugih dejavnikov. Lahko sklenete tudi  dodatno strojelomno zavarovanje in zavarovanje dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega blaga ter drugih stvari v vozilu. Lastniki osebnih, terenskih in večnamenskih vozil se lahko odločate med različnimi variantami avtomobilskega kaska. Od izbrane oblike in variante zavarovanja pa je odvisno, katere nevarnosti so zavarovane po posamezni zavarovalni pogodbi.

 

ZAVAROVANJE VOZNIKA

Kot dodatno zavarovanje k obveznemu avtomobilskemu zavarovanju (AO) lahko sklenete zavarovanje voznika (AO plus). S tem zavarovanjem zavarujete vsakokratnega voznika vašega vozila, ki bi povzročil prometno nesrečo, za telesne poškodbe, ki bi jih pri tem utrpel oziroma smrt.

 

POMOČ NA CESTI

24-urno brezplačno pomoč na cesti v primeru prometne nesreče vam za tem zavarovanjem omogoča Avtomobilska asistenca. Pomaga vam pri mehanskih okvarah vozila,  pri prometnih nesrečah, pri tatvini vozila ter pri telesnih poškodbah, tako v Sloveniji kot v vseh evropskih državah.

 

ZAVAROVANJE PREVOZNIŠKE ODGOVORNOSTI TRANSPORTNEGA PODJETJA ZA TOVOR V CESTNEM PROMETU